Du kan dele samme telefonnummer med en eller flere af dine kolleger. F.eks., som personlig assistent har du eventuelt ansvaret for at screene opkald for den person, du er assistent for.

Du kan også have flere telefoner, der deler samme nummer.


Det delte telefonnummer kan konfigureres til at blive vist på maksimalt 35 enheder, herunder computer- eller mobilapp, der anvendes af brugeren.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruge den telefonlinje ligesom enhver anden linje. Husk på nogle få specielle egenskaber for delte linjer:

 • Det delte telefonnummer vises på alle telefoner, der deler nummeret.

 • Delte linjer kan bryde ind i et aktivt opkald:

  • Hvis at bryde ind automatisk er aktiveret, udløser den delte linje, der går ud, cBarge.

  • Hvis at bryde ind automatisk er deaktiveret, markerer den delte linje **6 for at udløse cBarge.

 • Hvis du deler en linje med andre personer, kan du ved hjælp af privat-funktionen forhindre dem i at føje sig selv til dit opkald.

  • Under et aktivt opkald skal du trykke på **8 for at aktivere privat-funktionen.

  • Under et aktivt opkald skal du trykke på ** 9 for at deaktivere privat-funktionen.