Isti broj telefona možete da delite sa jednim ili sa više saradnika. Na primer, kao administrativni asistent, možda ste odgovorni za skrining poziva za osobu koju podržavate.

Takođe možete imati više telefona koji dele isti broj.


Deljeni telefonski broj se može konfigurisati tako da se pojavljuje na najviše 35 uređaja, uključujući desktop ili mobilnu aplikaciju koju korisnik koristi.

Kada delite broj telefona, možete koristiti telefoniku liniju kao bilo koju drugu telefoniku liniju. Imajte na umu nekoliko posebnih karakteristika o deljenim linijama:

 • Deljeni broj telefona se prikazuje na svim telefonima koji dele taj broj.

 • Deljene linije mogu da uđu u aktivan poziv:

  • Ako je automatska traka omogućena, deljena linija koja ide van udice pokreće cBarge.

  • Ako je automatska traka onemogućena, deljena linija bira broj **6 da bi pokrenula cBarge.

 • Pomoću funkcije privatnosti, ako delite liniju sa drugim osobama, možete da ih sprečite da se dodaju u vaš poziv.

  • Tokom aktivnog poziva pritisnite taster **8 da biste omogućili funkciju privatnosti.

  • Tokom aktivnog poziva pritisnite taster **9 da biste onemogućili funkciju privatnosti.