Du kan dele det samme telefonnummeret med én eller flere av kollegaene dine. Hvis du for eksempel har en administrativ assistent, kan det være at du er ansvarlig for å gå inn på samtalene til den personen du støtter.

Du kan også ha flere telefoner som deler samme nummer.


Det delte telefon nummeret kan konfigureres til å vises på maksimalt 35 enheter, inkludert den stasjonære eller mobile appen brukeren bruker.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruke telefonlinjen akkurat som en hvilken som helst annen linje. Vær oppmerksom på noen få spesielle karakteristikker om delte linjer:

 • Det delte telefonnummeret vises på alle telefoner som deler nummeret.

 • Delte linjer kan Bryt Innes i en aktiv samtale:

  • Hvis autobarge er aktivert, utløser den delte linjen hånd sett av, Kbrytin.

  • Hvis autobarge er deaktivert, ringer den delte linjen * * 6 for å utløse kbrytin.

 • Hvis du deler en linje med andre personer med privat-funksjonen, kan du hindre at de legges til i samtalen.

  • Under en aktiv samtale trykker du på * * 8 for å aktivere privat-funksjonen.

  • Under en aktiv samtale trykker du på * * 9 for å deaktivere privat-funksjonen.