Isti broj telefona možete dijeliti s više suradnika. Na primjer, kao administratorski pomoćnik, možda ste odgovorni za pregled poziva za osobu koju podržavate.

Također možete imati više telefona koji dijele isti broj.


Zajednički telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na maksimalnom broju 35 uređaja, uključujući radnu površinu ili mobilnu aplikaciju koju koristi korisnik.

Kada podijelite broj telefona, tu telefonsku liniju možete koristiti poput bilo koje druge. Imajte na umu nekoliko posebnih karakteristika o zajedničkim linijama:

 • Zajednički broj telefona prikazuje se na svim telefonima koji dijele taj broj.

 • Zajedničke linije mogu upasti u aktivan poziv:

  • Ako je omogućen autobarge, zajednička linija ide off-kuka aktivira cBarge.

  • Ako je autobarge onemogućen, zajednička linija biranja * * 6 za okidač cbarge.

 • Uz značajku privatnosti, ako zajednički koristite liniju s drugim osobama, možete ih spriječiti da se dodaju na vaš poziv.

  • Tijekom aktivnog poziva pritisnite tipku * * 8 kako biste omogućili značajku privatnosti.

  • Tijekom aktivnog poziva pritisnite * * 9 kako biste onemogućili značajku privatnosti.