Du kan dela telefonnummer med en eller flera av dina medarbetare. Om du till exempel arbetar som sekreterare kanske du måste filtrera samtalen åt den person du arbetar för.

Du kan även ha flera telefoner som delar samma nummer.


Det delade telefonnumret kan konfigureras så att det visas på upp till 35 enheter, inklusive användarnas stationära datorer och mobilappar.

När du delar ett telefonnummer kan du använda telefonlinjen precis som andra linjer. Var dock medveten om dessa särskilda egenskaper gällande delade linjer:

 • Det delade telefonnumret syns på alla telefoner som delar numret.

 • Delade linjer kan bryta in i ett aktivt samtal:

  • Om automatisk inbrytning är aktiverat utlöses Bryt in när den delade linjen aktiveras.

  • Om automatisk inbrytning är inaktiverat ringer den delade linjen **6 för att utlösa Bryt in.

 • När du använder sekretessfunktionen och delar en linje med andra personer, kan du förhindra dem från att lägga till sig själva i samtalet.

  • Tryck på **8 under ett aktivt samtal för att aktivera sekretessfunktionen.

  • Tryck på **9 under ett aktivt samtal för att avaktivera sekretessfunktionen.