• Опитайте с друг аудио източник, за да видите дали проблемът продължава.

  • Изключете други сдвоени устройства от слушалките си.

    Виж Управлявайте вашите Bluetooth връзки.

  • Свържете слушалките си към аудио източник с USB или 3,5 мм кабел.

  • Изключете всички функции за подобряване на звука на вашето устройство или музикално приложение.

  • На вашето устройство:

    • Изключете Bluetooth и след това включете отново.

    • Изтрийте слушалките си от списъка със свързани Bluetooth устройства и свържете отново слушалките си.