Jakość dźwięku w zestawie nagłownym jest niska

Jeśli jakość dźwięku w zestawie nagłownym jest niska, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Spróbuj użyć innego źródła dźwięku, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

 • Odłącz inne sparowane urządzenia od zestawu słuchawkowego.

  Patrz sekcja Zarządzaj połączeniami Bluetooth.

 • Podłącz zestaw słuchawkowy do źródła dźwięku za pomocą kabla USB lub 3,5 mm.

 • Wyłącz wszystkie funkcje poprawiające jakość dźwięku w urządzeniu lub aplikacji muzycznej.

 • Na swoim urządzeniu:

  • Wyłącz Bluetooth® , a następnie włącz ponownie.

  • Usuń zestaw słuchawkowy z listy podłączonych urządzeń Bluetooth i podłącz go ponownie.