• Spróbuj użyć innego źródła dźwięku, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

  • Odłącz inne sparowane urządzenia od zestawu słuchawkowego.

    Zobacz Zarządzanie połączeniami Bluetooth.

  • Podłącz zestaw słuchawkowy do źródła dźwięku za pomocą kabla USB lub 3,5 mm.

  • Wyłącz wszystkie funkcje poprawiające jakość dźwięku w urządzeniu lub aplikacji muzycznej.

  • Na swoim urządzeniu:

    • Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go ponownie.

    • Usuń zestaw słuchawkowy z listy podłączonych urządzeń Bluetooth i podłącz go ponownie.