V náhlavní soupravě je špatná kvalita zvuku

Pokud máte v náhlavní soupravě špatnou kvalitu zvuku, vyzkoušejte tyto kroky:

 • Zkuste jiný zdroj zvuku a zkontrolujte, zda problém přetrvává.

 • Od náhlavní soupravy odpojte ostatní spárovaná zařízení Bluetooth.

  Viz Správa připojení Bluetooth.

 • Náhlavní soupravu připojte ke zdroji zvuku pomocí kabelu USB nebo 3,5mm kabelu.

 • V zařízení nebo aplikaci pro přehrávání hudby vypněte všechny funkce pro zlepšení zvuku.

 • Na vašem zařízení:

  • Vypněte Bluetooth® a znovu zapněte.

  • Ze seznamu připojených zařízení Bluetooth odstraňte svou náhlavní soupravu a znovu ji připojte.