• Zkuste jiný zdroj zvuku a zkontrolujte, zda problém přetrvává.

  • Od náhlavní soupravy odpojte ostatní spárovaná zařízení Bluetooth.

    Viz Správa připojení Bluetooth.

  • Náhlavní soupravu připojte ke zdroji zvuku pomocí kabelu USB nebo 3,5mm kabelu.

  • V zařízení nebo aplikaci pro přehrávání hudby vypněte všechny funkce pro zlepšení zvuku.

  • Na vašem zařízení:

    • Vypněte Bluetooth a znovu jej zapněte.

    • Ze seznamu připojených zařízení Bluetooth odstraňte svou náhlavní soupravu a znovu ji připojte.