Máte nízku kvalitu zvuku v náhlavnej súprave

Ak máte v náhlavnej súprave nízku kvalitu zvuku, vyskúšajte tieto kroky:

 • Vyskúšajte iný zdroj zvuku a zistite, či problém pretrváva.

 • Odpojte od náhlavnej súpravy ostatné spárované zariadenia.

  Pozrite si tému Správa pripojení Bluetooth.

 • Pripojte náhlavnú súpravu k zdroju zvuku pomocou kábla USB alebo 3,5 mm kábla.

 • Vypnite všetky funkcie na vylepšenie zvuku v zariadení alebo hudobnej aplikácii.

 • V zariadení:

  • Vypnite Bluetooth® potom znova zapnite.

  • Odstráňte náhlavnú súpravu zo zoznamu pripojených zariadení Bluetooth a znova ju pripojte.