• נסה מקור שמע אחר כדי לראות אם הבעיה נמשכת.

  • נתק התקנים משויכים אחרים מהאוזניות.

    ראה ניהול ההתקשרויות הBluetoothות.

  • חבר את האוזניות למקור שמע באמצעות כבל USB או 3.5 מ"מ.

  • כבה את כל התכונות של שיפור השמע במכשיר או ביישום המוסיקה.

  • במכשיר:

    • . תכבה את Bluetooth אז שוב

    • מחק את האוזנייה מרשימת התקני הBluetooth המחוברים וחבר מחדש את האוזניות.