Разделите са включени по подразбиране, така че потребителите могат да добавят връзки или приложения към раздели в Webex. Ако деактивирате раздели, вие не позволявате на всички потребители да добавят раздели в Webex и те спират да виждат съществуващи раздели. Webex ги възстановява, ако активирате отново глобалния контрол.
1

Влезте вhttps://admin.webex.com , и отворете Приложения .

2

Активирайте раздели , (ако вече не е включен).