Kartice su podrazumevano uključene, tako da korisnici mogu da dodaju veze ili aplikacije karticama u webexu. Ako onemogućite kartice, sprečite sve korisnike da dodaju kartice u webexu i one prestaju da vide postojeće kartice. Webex ih vraća u prethodno stanje ako ponovo omogućite globalnu kontrolu.

1

Prijavite se https://admin.webex.comi otvorite aplikacije .

2

Omogući kartice (ako već nije u programu).