Kartice su podrazumevano uključene, tako da korisnici mogu da dodaju veze ili aplikacije na kartice u aplikaciji Webex. Ako onemogućite kartice, sprečavate sve korisnike da dodaju kartice u Webex i oni će prestati da vide postojeće kartice. Webex ih vraća u prethodno stanje ako ponovo omogućite globalnu kontrolu.
1

Prijavite se u https://admin.webex.comaplikaciju i otvorite aplikacije.

2

Omogućite kartice (ako već nije uključeno).