Faner er aktivert som standard, slik at brukere kan legge til koblinger eller apper i faner i Webex. Hvis du deaktiverer kategorier, hindrer du alle brukere i å legge til faner i Webex, og de slutter å se eksisterende faner. Webex gjenoppretter dem hvis du aktiverer den globale kontrollen på nytt.

1

Logg på https://admin.webex.com, og åpne Apper.

2

Aktiver kategorier(hvis den ikke allerede er aktivert).