Faner er på som standard, slik at brukere kan legge til koblinger eller apper i faner i Webex. Hvis du deaktiverer faner, forhindrer du alle brukere i å legge til faner i Webex, og de slutter å se eksisterende faner. Webex gjenoppretter dem hvis du aktiverer den globale kontrollen på nytt.
1

Logg påhttps://admin.webex.com , og åpne Apper .

2

Aktiver Faner , (hvis den ikke allerede er på).