Välilehdet ovat oletuksena käytössä, joten käyttäjät voivat lisätä linkkejä tai sovelluksia Webexin välilehdille. Jos poistat välilehdet käytöstä, estät kaikkia käyttäjiä lisäämästä välilehtiä Webexiin, eivätkä he enää näe olemassa olevia välilehtiä. Webex palauttaa ne, jos otat globaalin ohjauksen uudelleen käyttöön.
1

Kirjaudu sisään https://admin.webex.com, ja auki Sovellukset.

2

ota käyttöön Välilehdet, (jos se ei ole jo päällä).