Karty sú predvolene zapnuté, takže používatelia môžu na karty vo Webexe pridávať odkazy alebo aplikácie. Ak zakážete karty, zabránite všetkým používateľom pridávať karty do Webexu a prestanú vidieť existujúce karty. Webex ich obnoví, ak znova povolíte globálne ovládanie.
1

Prihláste sa do https://admin.webex.coma otvorte Aplikácie.

2

Povoliť Karty, (ak ešte nie je zapnutý).