Faner er aktive som standard, så brugere kan tilføje links eller apps til faner i Webex. Hvis du deaktiverer faner, forhindrer du alle brugere i at tilføje faner i Webex, og de stopper med at se eksisterende faner. Webex gendanner dem, hvis du genaktiverer den globale kontrol.

1

Log ind på https://admin.webex.com, og åbn Apps.

2

Aktiver faner , (hvis den ikke allerede er aktiveret).