Karty jsou ve výchozím nastavení zapnuté, takže uživatelé mohou přidávat odkazy nebo aplikace na karty ve Webexu. Pokud karty zakážete, zabráníte všem uživatelům v přidávání karet ve Webexu a přestanou se jim zobrazit existující karty. Webex je obnoví, pokud znovu povolíte globální ovládací prvek.

1

Přihlaste se do https://admin.webex.comaplikace a otevřete Apps.

2

Povolit karty(pokud ještě není zasuhou).