Flikar är på som standard, så att användare kan lägga till länkar eller appar till flikar i Webex. Om du inaktiverar flikar förhindrar du att alla användare lägger till flikar i Webex och de slutar att se befintliga flikar. Webex återställer dem om du aktiverar den globala kontrollen på nytt.
1

Logga in på https://admin.webex.com och öppna Appar.

2

Aktivera flikar (om den inte redan är på).