Flikar är på som standard, så användare kan lägga till länkar eller appar till flikar i Webex. Om du inaktiverar flikar förhindrar du att alla användare lägger till flikar i Webex och de slutar att se befintliga flikar. Webex återställer dem om du aktiverar den globala kontrollen igen.

1

Logga in på https://admin.webex.comoch öppna Appar.

2

Aktivera flikar, (om det inte redan är på).