Kartice su prema zadanim postavkama dostupne, tako da korisnici mogu dodavati veze ili aplikacije karticama na Webexu. Ako onemogućite kartice, onemogućujete svim korisnicima dodavanje kartica na Webexu i one prestaju vidjeti postojeće kartice. Webex ih vraća ako ponovno omogućite globalnu kontrolu.

1

Prijavite se u https://admin.webex.comaplikacije i otvorite ih.

2

Omogućite kartice(ako već nije uključeno).