Karty są domyślnie włączone, dzięki czemu użytkownicy mogą dodawać łącza lub aplikacje do kart w webex. Jeśli karty zostanie wyłączone, uniemożliwisz wszystkim użytkownikom dodawanie kart w webex i przestaną widzieć istniejące karty. Webex przywraca je po ponownym włączeniu kontroli globalnej.

1

Zaloguj się do https://admin.webex.com, i otwórz apliki.

2

Włącz karty,(jeśli nie jest jeszcze włączona).