Zakładki są domyślnie włączone, więc użytkownicy mogą dodawać łącza lub aplikacje do kart w usłudze Webex. Jeśli wyłączysz zakładki, uniemożliwisz wszystkim użytkownikom dodawanie kart w usłudze Webex, a oni przestaną widzieć istniejące zakładki. Webex przywraca je, jeśli ponownie włączysz kontrolę globalną.
1

Zaloguj się do https://admin.webex.com i otwórz aplikacje.

2

Włącz karty (jeśli nie jest jeszcze włączony).