Преди да започнете

Достъп Рецепционист от Обаждане до потребителския портал . За стъпки как да влизам, вж Влезте в таблото за управление .

1

Докато сте в активно повикване, използвайте набирателя, за да се обадите на човека, към когото искате да прехвърлите, или щракнете върху контакта.

2

От екрана с контакти изберете контакта местоназначение.

3

Задръжте курсора на мишката върху контакта и щракнете VM .


 

Тази опция е налична само ако на контакта са присвоени и активирани гласови съобщения .