Innan du börjar

Få åtkomst till Receptionist från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

1

Använd uppringaren i ett aktivt samtal för att ringa personen som du vill överföra till eller klicka på kontakten.

2

Välj destinationskontakten från kontaktpanelen.

3

Håll markören över kontakten och klicka på VM.


 

Det här alternativet är endast tillgängligt om kontakten har tilldelat och aktiverat röstmeddelanden.