Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do recepcjonisty z portalu użytkownika połączeń. Aby dowiedzieć się, jak się zalogować, zobacz Sign In (Zaloguj się do konsoli).

1

Podczas aktywnego połączenia użyj dialera, aby zadzwonić do osoby, do której chcesz przenieść lub kliknąć kontakt.

2

W okienku kontaktów wybierz kontakt docelowy.

3

Przesuń wskaźnik myszy nad kontakt i kliknij VM.


 

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kontakt ma przypisane i włączone wiadomości głosowe.