לפני שתתחיל

גש לפקידת הקבלה מפורטלהמשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בזמן שיחה פעילה, השתמש בחייגן כדי להתקשר לאדם שאליו ברצונך להעביר או ללחוץ על איש הקשר.

2

מחלונית אנשי הקשר, בחר את איש הקשר המהווה יעד.

3

רחף מעל איש הקשר ולחצו על VM.


 

אפשרות זו זמינה רק אם לאיש הקשר הוקצה והופעל.