Než začnete

Přístup k nástroji Receptionist z uživatelského portálu pro volání. Postup přihlášení najdete v části Přihlášení k řídicímu panelu.

1

Během aktivního hovoru můžete pomocí vytáčecího tlačítka zavolat osobě, na kterou chcete hovor přepojit, nebo na něj kliknout.

2

V podokně kontaktů vyberte cílový kontakt.

3

Najeďte myší na kontakt a klikněte na možnost VM.


 

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že má kontakt přiřazené a povolené hlasové zprávy.