Før du begynder

Tilgå Receptionist fra opkaldsbrugerportalen. Se Log på instrumentpanelet for at få en vejledning i, hvordan du logger ind.

1

Under et aktivt opkald skal du bruge opkaldsfunktionen til at ringe til den person, du vil viderestille til, eller klikke på kontakten.

2

Vælg destinationskontakten i kontaktruden.

3

Hold markøren over kontakten, og klik på VM.


 

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis kontakten har fået tildelt talebeskedfunktionen, og denne er aktiveret.