Режимът на слушане на устройството се задейства, когато бъде открита думата за събуждане „OK Webex“. Думата за събуждане превключва режима на слушане. В противен случай режимът на слушане е изключен. Микрофонът предава само поточно аудио от устройството, докато екранът на Webex Assistant е активен и на екрана се показва символът „Listening“.

Гласовите данни се събират на устройството и след това се предават поточно към услугата за разпознаване на говор. Данните не се записват никъде и се използват само при обработката им. Когато гласовите данни се предават поточно към услугата за разпознаване на говор, те се криптират и се изпращат през HTTPS.

За повече информация относно Webex Assistant за устройства и сигурност можете да прочетете бялата хартия за сигурност.