Режимът на слушане на устройството се задейства, когато се открие думата за събуждане "OK Webex". Думата за събуждане превключва в режим на слушане. В противен случай режимът на слушане е изключен. Микрофонът предава само аудио от устройството, докато екранът Webex Assistant е активен и символът "Слушане" се показва на екрана.

Гласовите данни се събират на устройството и след това се предават поточно към услугата за разпознаване на реч. Данните не се записват никъде и се използват само докато се обработват. Когато гласовите данни се предават поточно към услугата за разпознаване на реч, те се криптират и изпращат през HTTPS.

За повече информация относно Webex Assistant за поверителността на устройството можете да прочетете допълнение пет в този информационен лист за поверителност .