Režim poslechu na zařízení se spustí, když je detekováno probuzení „OK Webex“. Probuzení se přepíná do režimu poslechu. V opačném případě je režim poslechu vypnutý. Mikrofon vysílá zvuk ze zařízení pouze tehdy, je-li aktivní podokno Webex Assistant a na obrazovce se zobrazí symbol „Naslouchání“.

Hlasová data jsou shromažďována na zařízení a poté streamována do služby rozpoznávání řeči. Data se nikde neuloží a použijí se pouze při jejich zpracování. Když jsou hlasová data přenášena do služby rozpoznávání řeči, jsou šifrována a odesílána přes protokol HTTPS.

Další informace o nástroji Webex Assistant pro ochranu osobních údajů si můžete přečíst v dodatku 5 v tomto listu údajů o ochraně osobních údajů.