De luistermodus op het apparaat wordt geactiveerd wanneer het wekwoord "OK Webex" wordt gedetecteerd. Het wekwoord activeert de luistermodus. Anders is de luistermodus uitgeschakeld. De microfoon streamt alleen audio vanaf het apparaat wanneer het deelvenster van Webex Assistant actief is en het symbool 'Luisteren' wordt weergegeven op het scherm.

De spraakgegevens worden op het apparaat verzameld en vervolgens gestreamd naar de spraakherkenningsservice. De gegevens worden nergens opgeslagen en worden alleen gebruikt tijdens het verwerken van de gegevens. Wanneer de spraakgegevens naar de spraakherkenningsservice zijn gestreamd, worden deze via HTTPS gecodeerd en verzonden.

Voor meer informatie over Webex Assistant voor de privacy van het apparaat kunt u addendum vijf lezen in dit tabblad met privacygegevens .