מצב ההאזנה במכשיר מופעל כאשר מתגלה מילת ההתעוררות "אישור Webex". מצבי ההתעוררות במצב ההאזנה. לחלופין, מצב ההאזנה כבוי. המיקרופון רק מזרים שמע מההתקן כאשר חלונית הWebex Assistant פעילה והסמל ' האזנה ' מוצג על-גבי המסך.

נתוני הקול נאספים במכשיר ולאחר מכן מוזרמים לשירות ' זיהוי דיבור '. הנתונים לא נשמרים בשום מקום, ומשמשים רק בעת עיבודו. כאשר נתוני הקול מוזרמים לשירות ' זיהוי דיבור ', הוא מוצפן ונשלח באמצעות HTTPS.

למידע נוסף על Webex Assistant לפרטיות המכשיר, ניתן לקרוא נספח 5 בגליון נתונים זה של הפרטיות .