Lyttemodusen på enheten utløses når våkneordet "OK Webex" oppdages. Wake-ordet slår på lyttemodus. Ellers er lyttemodus av. Mikrofonen strømmer kun lyd fra enheten mens Webex Assistant-ruten er aktiv og «Lytter»-symbolet vises på skjermen.

Stemmedataene samles inn på enheten og strømmes deretter til talegjenkjenningstjenesten. Dataene lagres ikke noe sted, og brukes kun mens de behandles. Når taledataene strømmes til talegjenkjenningstjenesten, krypteres de og sendes over HTTPS.

For mer informasjon om Webex Assistant for enhetens personvern, kan du lese tillegg fem i dette personverndataarket .