Lyttemodusen på enheten utløses når våkneordet "OK Webex" oppdages. Våkneordet slår på lyttemodus. Ellers er lyttemodus av. Mikrofonen streamer bare lyd fra enheten mens Webex Assistant-ruten er aktiv og "Lytte"-symbolet vises på skjermen.

Taledataene samles inn på enheten og streames deretter til talegjenkjenningstjenesten. Dataene lagres ikke noe sted, og brukes bare mens de behandles. Når taledata strømmes til talegjenkjenningstjenesten, krypteres de og sendes over HTTPS.

Hvis du vil ha mer informasjon om Webex Assistant for enhetens personvern, kan du lese tillegg fem i dette personverndatabladet .