Režim počúvania na zariadení sa spustí, keď sa zistí prebudenie "OK Webex". Slovo budíčeka sa prepína v režime počúvania. V opačnom prípade je režim počúvania vypnutý. Mikrofón streamuje zvuk zo zariadenia iba vtedy, keď je aktívny panel Webex Assistant a na obrazovke sa zobrazuje symbol "Počúvanie".

Hlasové údaje sa zhromažďujú v zariadení a potom sa vysielajú do služby rozpoznávania reči. Údaje sa nikde neukladajú a používajú sa iba pri ich spracovaní. Keď sa hlasové údaje streamujú do služby rozpoznávania reči, zašifrujú sa a odošlú cez protokol HTTPS.

Ďalšie informácie o Webex Assistant ochrany osobných údajov zariadenia nájdete v piatom dodatku v tomto liste o ochrane osobných údajov .