Lyssnings läge på enheten aktive ras när Väcknings-ordet "OK Webex" upptäcks. Aktiverings läget är aktiverat. Annars är lyssnar läget avstängt. Mikrofonen spelar endast in ljud från enheten när Webex-assistent-panelen är aktiv och symbolen "lyssna" visas på skärmen.

Röst data samlas in på enheten och strömmas sedan direkt till röst igenkännings tjänsten. Data sparas inte var som helst och används endast när de behandlas. När röst data strömmas till röst igenkännings tjänsten krypteras och skickas över HTTPS.

Mer information om Webex-assistent för enheter och säkerhet kan du läsa fakta bladet säkerhet.