Само хост или хост хост може да запишете събрание. Можете да запишете събранието само ако опцията за запис е налична.


Ако cohost записва събранието, хостът на събранието все още получава и притежава записа след края на събранието.

1

От контролите за събрания изберете бутона Запис.

2

Изберете Запис и направете едно от следнитенеща:

  • Изберете Пауза и Поднови, за да поддържате един запис.

  • Изберете Спиране, за да прекратите текущия запис.

Какво да правим по-нататък

Когато събранието приключи, ще получите имейл с връзката за запис. В зависимост от размера на файла и честотната лента, може да отнеме до 24 часа, за да получите записа си.