Zaznamenať stretnutie môže iba hostiteľ alebo spoluhostiteľ. Schôdzu môžete nahrávať iba vtedy, ak je k dispozícii možnosť nahrávania.


 
Ak spoluhostiteľ nahrá schôdzu, hostiteľ schôdze dostane a vlastní nahrávku aj po skončení stretnutia.
1

Z ovládacích prvkov schôdze vyberte Záznam tlačidlo.

2

Vyberte Záznama vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte Pauza a Pokračovať zachovať jeden záznam.

  • Vyberte Stop ukončíte aktuálne nahrávanie.

Čo urobiť ďalej

Po skončení stretnutia dostanete e-mail s odkazom na záznam. V závislosti od veľkosti súboru a šírky pásma môže prijatie nahrávky trvať až 24 hodín.


 

Je dôležité poznamenať, že nahrávky vytvorené počas stretnutí sú vlastníctvom tvorcu priestoru, nie nevyhnutne hostiteľa stretnutia alebo osoby, ktorá nahrávanie iniciovala. To znamená, že používatelia musia pri zdieľaní alebo distribúcii nahrávok získať povolenie od tvorcu priestoru.