Spotkanie może nagrywać tylko gospodarz lub gospodarz współgospodarza. Spotkanie można nagrywać tylko wtedy, gdy dostępna jest opcja nagrywania.


Jeśli współgospodarz rejestruje spotkanie, gospodarz spotkania nadal odbiera i jest właścicielem nagrania po zakończeniu spotkania.

1

W formancie spotkania wybierz przycisk Nagraj.

2

Wybierz pozycjęNagraj i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Wstrzymaj i Wznów, aby zachować pojedyncze nagranie.

  • Wybierz zatrzymaj, aby zakończyć bieżące nagrywanie.

Co robić dalej

Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do nagrywania. W zależności od rozmiaru pliku i przepustowości może upłynąć do 24 godzin.