Bare verten eller cohost-verten kan ta opp et møte. Du kan bare spille inn møtet hvis innspillingsalternativet er tilgjengelig.


Hvis en medvert registrerer møtet, mottar og eier møteverten fortsatt innspillingen etter at møtet er avsluttet.

1

Velg Spill inn-knappen fra møtekontrollene.

2

Velg Post , og gjør ett avfølgende:

  • Velg Stans midlertidig og fortsett for å vedlikeholde én enkelt innspilling.

  • Velg Stopp for å avslutte gjeldende innspilling.

Hva du skal gjøre videre

Når møtet avsluttes, mottar du en e-post med opptakskoblingen. Avhengig av filstørrelse og båndbredde, kan det ta opptil 24 timer å motta innspillingen.