Samo domaćin ili kohost domaćin mogu da zabeleže sastanak. Sastanak možete da snimite samo ako je dostupna opcija snimanja.


Ako kohost zakaže sastanak, domaćin sastanka i dalje prima i poseduje snimak po završetku sastanka.

1

Sa kontrola sastanka izaberite dugme Snimi.

2

Izaberite stavkuZapis i uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite pauziraj i nastavi da biste održali jedan snimak.

  • Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste završili trenutno snimanje.

Šta dalje

Kada se sastanak završi, dobijate e-poruku sa vezom za snimanje. U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može da potraje i do 24 sata.