Samo organizator ili suorganizator mogu da snimaju sastanak. Sastanak možete da snimite samo ako je opcija snimanja dostupna.


 
Ako suorganizator snimi sastanak, organizator i dalje prima i poseduje snimak nakon završetka sastanka.
1

U kontrolama sastanka izaberite dugme Snimaj.

2

Izaberite Snimaj i uradite jednu od sledećih radnji:

  • Izaberite pauziraj i nastavi da biste održali jedan snimak.

  • Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste završili trenutno snimanje.

Šta je sledeće

Kada se sastanak završi, dobijate e-poruku sa e-poštom sa kazom snimka. U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, može da potraje i do 24 sata da se dobije snimak.


 

Važno je istaći da su snimci napravljeni tokom sastanaka u vlasništvu kreatora prostora, ne mora da znači da organizator sastanka ili osoba koja je inicirala snimanje. To znači da korisnici moraju da dobiju dozvolu od kreatora prostora prilikom deljenja ili distribucije snimaka.