Samo domaćin ili glavno računalo mogu snimiti sastanak. Sastanak možete snimiti samo ako je dostupna mogućnost snimanja.


Ako kohost snimi sastanak, domaćin sastanka i dalje prima i vlasnik je snimke nakon završetka sastanka.

1

U kontrolama sastanka odaberite gumb Snimi.

2

Odaberite Zapisi učinite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite Pauziraj i nastavi da biste zadržali jednu snimku.

  • Odaberite Zaustavi da biste prekinuli trenutnu snimku.

Što učiniti sljedeće

Kada sastanak završi, primit ćete poruku e-pošte s vezom za snimanje. Ovisno o veličini datoteke i propusnosti, primanje snimke može potrajati do 24 sata.