Endast värden eller cohost-värden kan spela in ett möte. Du kan endast spela in mötet om inspelningsalternativet är tillgängligt.


Om en cohost spelar in mötet är det ändå värden som tar emot och äger inspelningen efter att mötet har avslutats.

1

Välj knappen Spela in i möteskontrollerna.

2

Välj Spela in och gör något avföljande:

  • Välj Pausa och Återuppta om du vill ha allt i en inspelning.

  • Välj Stoppa för att avsluta den aktuella inspelningen.

Nästa steg

När mötet avslutas får du ett e-postmeddelande med inspelningslänken. Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot din inspelning.