Alleen de host of de cohost kan een vergadering opnemen. U kunt de vergadering alleen opnemen als de opnameoptie beschikbaar is.


Als een cohost de vergadering opneemt, zal de host van de vergadering nog steeds de opname ontvangen en de eigenaar van de opname zijn nadat de vergadering is beëindigd.

1

Klik in de bedieningselementen van de vergadering op de knop Opnemen.

2

Selecteer Opnemen en doe een van de volgendeopties:

  • Selecteer Onderbreken en Hervatten om één enkele opname bij te houden.

  • Selecteer Stoppen om uw huidige opname te beëindigen.

De volgende stap

Zodra de vergadering is beëindigd, ontvangt u een e-mail met de koppeling voor de opname. Afhankelijk van de bestandsgrootte en bandbreedte kan het tot 24 uur duren voordat uw opname wordt ontvangen.