רק המארח או המארח המשותף יכולים להקליט פגישה. באפשרותך להקליט את הפגישה רק אם אפשרות ההקלטה זמינה.


אם מארח משותף מתעד את הפגישה, מארח הפגישה עדיין מקבל את ההקלטה שבבעלותו לאחר סיום הפגישה.

1

מתוך פקדי הפגישה, בחר בלחצן הקלט .

2

בחר רשומהובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו ' השהה' ו'המשך פעולה ' כדי לשמור על הקלטה אחת.

  • בחר עצור כדי לסיים את ההקלטה הנוכחית שלך.

מה הלאה?

כאשר הפגישה מסתיימת, מתקבלת הודעת דואר אלקטרוני עם קישור ההקלטה. בהתאם לגודל הקובץ ולרוחב הפס, ייתכן שיעברו עד 24 שעות כדי לקבל את ההקלטה שלך.