Локални контакти

Можете да създавате и записвате информация относно контактите си в местният списък с контакти. Списъкът с местни контакти може да съдържа до 250 запис. Всеки контакт може да има четири телефонни номера.

След като сте добавили контакти можете лесно да повиквате контакт. Можете да задавате номера за бързо набиране за местните контакти.

Администраторът може също да качи списък с местни контакти и да експортира вашия списък с контакти.

Достъпът до списъка с контакти се осъществява от главния екран или от менюто.

Добавяне на локален контакт

Можете да добавите контакт към списъка с контакти.

1

Натиснете Контакти .

2

Натиснете Още.

3

Маркирайте Добавяне на контакт и натиснете Избор.

4

Натиснете Редактиране.

5

Въведете името на контакта.

6

Натиснете Запис.

7

Маркирайте работен, мобилен, домашния, или другии натиснете редактиране.

Трябва да добавите поне един телефонен номер.

8

Въведете номер за контакт и натиснете Запис.

Ако сбъркате, натиснете изчистване да изтриете последния въведен знак.

9

(По избор) Добавете мелодия към контакта.

  1. Маркирайте тон на звънене и натиснете редактиране.

  2. Изберете мелодия.

    Можете да използвате възпроизвеждане, за да чуете тона на звънене.

  3. Натиснете Избиране.

10

Натиснете Запис.

11

Натиснете Да.

Добавяне на последния повикващ към списъка с контакти

Можете да добавите информация от последното обаждане към списъка с местни контакти.

1

Натиснете Скорошни.

2

Откройте последния повикващ.

3

Натиснете Още, откройте Запиши като контакти натиснете Избор.

4

Откройте категорията за телефонния номер и натиснете Добавяне.

Номерът, от който се е обадил повикващия, се добавя в това поле.

5

Натиснете Запис да запишете номера.

6

(По избор) За да добавите друга информация, маркирайте полето и натиснете Добави.

7

(По избор) За да промените друга информация, маркирайте полето и Редактиране.

8

Натиснете Запис, за да запишете контакта.

9

Натиснете Да, за да потвърдите.

Повикване на местен контакт

Можете да повикате контакт от списъка с контакти. Ако контактът има конфигуриран повече от един телефонен номер, можете да изберете кой номер да повикате.

1

Натиснете Контакти .

2

Маркирайте един запис.

3

(По избор) Ако вашият контакт има конфигуриран повече от един телефонен номер, натиснете надясно или наляво на навигационния пръстен, за да се покаже номерът, на който да се обадите.

4

Натиснете Повикване.

Редактиране на местен контакт

Можете да редактирате запис на контакт в списъка с контакти.

1

Натиснете Контакти .

2

Маркирайте контакта, за да редактирате.

3

Натиснете Още.

4

Изберете Редактиране на контакт.

5

Маркирайте информацията, която искате да промените.

  1. Натиснете Редактиране.

  2. Промяна на информацията

  3. Натиснете Запис.

6

Натиснете Запис, за да промените записа за контакта.

Изтриване на местни контакти

Можете да изтривате контакт от списъка с контакти.

1

Натиснете Контакти .

2

Маркирайте контакта, кото искате да изтриете.

3

Натиснете Още.

4

Изберете Изтриване на контакт.

5

При подкана натиснете Да.

Изтриване на всички местни контакти

Можете да изтриете всички контакти от списъка с контакти.

1

Натиснете Контакти .

2

Натиснете Още.

3

Изберете Изтриване на всички контакти.

4

При подкана натиснете Да.