Contacte locale

Puteți crea și salva informații despre contactele dvs. în lista de contacte locale. Lista dvs. de contacte locale poate conține maximum 250 de elemente. Fiecare contact poate avea patru numere de telefon.

După ce adăugați un contact, îl puteți apela cu ușurință. Puteți configura apeluri rapide pentru contactele locale.

De asemenea, administratorul dvs. poate încărca o listă de contacte locale pe telefonul dvs. și vă poate exporta lista de contacte.

Veți accesa lista de contacte de pe ecranul principal sau din meniu.

Adăugați un contact local

Puteți adăuga un contact în lista dvs. de contacte.

1

Apăsați pe Contacte.

2

Apăsați Mai mult.

3

Evidențiați Adăugare contact și apăsați Selectare.

4

Apăsați pe Editare.

5

Introduceți numele contactului.

6

Apăsaţi Salvare.

7

Evidențiați Serviciu, Mobil, Acasă sau Altele și apăsați Editare.

Trebuie să adăugați cel puțin un număr de telefon.

8

Introduceți numărul de contact și apăsați Salvare.

Dacă faceți o greșeală, apăsați Ștergere pentru a șterge ultimul caracter introdus.

9

(Opțional) Adăugați un ton de apel contactului.

  1. Evidențiați Ton de apel și apăsați Editare.

  2. Selectați o melodie.

    Puteți utiliza Redare pentru a auzi tonul de apel .

  3. Apăsați pe Selectare.

10

Apăsaţi Salvare.

11

Apăsați Da.

Adăugați un apelant recent la lista de contacte

Puteți să adăugați informațiile unui apelant recent la lista de contacte locală.

1

Apăsați Recente.

2

Evidențiați apelantul recent.

3

Apăsați pe Mai mult, evidențiați Salvare ca contact și apăsați pe Selectare.

4

Evidențiați categoria pentru numărul de telefon și apăsați pe Adăugare.

Numărul utilizat de apelant pentru a vă suna este adăugat în câmp.

5

Apăsați pe Salvare pentru a salva numărul.

6

(Opțional) Pentru a adăuga alte informații, evidențiați câmpul și apăsați pe Adăugare.

7

(Opțional) Pentru a modifica alte informații, evidențiați câmpul și apăsați pe Editare.

8

Apăsați pe Salvare pentru a salva contactul.

9

Apăsați pe Da pentru a confirma.

Apelați un contact local

Puteți apela un contact din lista dvs. de contacte. În cazul în care contactul dvs. are mai multe numere de telefon configurate, puteți selecta numărul pe care doriți să îl apelați.

1

Apăsați pe Contacte.

2

Evidențiați o intrare.

3

(Opțional) În cazul în care contactul dvs. are mai multe numere de telefon configurate, apăsați partea stângă sau dreaptă a inelului de navigare pentru a afișa numărul pe care doriți să îl apelați.

4

Apăsați pe Apelare.

Editați un contact local

Puteți edita intrarea unui contact din lista dvs. de contacte.

1

Apăsați pe Contacte.

2

Evidențiați contactul de editat.

3

Apăsați Mai mult.

4

Selectați Editare contact.

5

Evidențiați informațiile pe care doriți să le modificați.

  1. Apăsați pe Editare.

  2. Modificați informațiile

  3. Apăsaţi Salvare.

6

Apăsați pe Salvare pentru a modifica intrarea contactului.

Ştergeţi un contact local

Puteți șterge un contact din lista dvs. de contacte.

1

Apăsați pe Contacte.

2

Evidențiați contactul pe care doriți să îl ștergeți.

3

Apăsați Mai mult.

4

Selectați Ștergere contact.

5

În mesajul care apare, apăsați pe Da.

Ștergeți toate contactele locale

Puteți șterge toate contactele din lista dvs. de contacte.

1

Apăsați pe Contacte.

2

Apăsați Mai mult.

3

Selectați Ștergeți toate contactele.

4

În mesajul care apare, apăsați pe Da.