Lokale contactpersonen

U kunt informatie over uw contactpersonen in de lijst met contactpersonen aanmaken en opslaan. De lokale lijst met contactpersonen kan tot 250 items bevatten. Elke contactpersoon kan vier telefoonnummers hebben.

Nadat u contactpersonen hebt toegevoegd, kunt u een contactpersoon eenvoudig bellen. U kunt snelkeuzenummers voor uw lokale contactpersonen instellen.

Uw beheerder kan ook een lijst met lokale personen naar uw handset uploaden en uw lijst met contactpersonen exporteren.

Vanaf het hoofdscherm of het menu hebt u toegang tot de lijst met contactpersonen.

Een lokale contactpersoon toevoegen

U kunt een contactpersoon aan uw contactenlijst toevoegen.

1

Druk op Contactpersonen .

2

Druk op Meer.

3

Markeer Contactpersoon toevoegen en druk op Selecteren.

4

Druk op Bewerken.

5

Voer de naam van de contactpersoon in.

6

Druk op Opslaan.

7

Markeer Werk, Mobiel, Thuis of Andere en druk op Bewerken.

U moet minstens één telefoonnummer toevoegen.

8

Voer het nummer van de contactpersoon in en druk op Opslaan.

Als u een fout maakt, kunt u op Wissen drukken om het laatst ingevoerde teken te verwijderen.

9

(optioneel) Voeg een beltoon toe aan de contactpersoon.

  1. Markeer Beltoon en druk op Bewerken.

  2. Selecteer een melodie.

    U kunt Afspelen gebruiken om de beltoon te beluisteren

  3. Druk op Kies.

10

Druk op Opslaan.

11

Druk op Ja.

Een recente beller toevoegen aan uw lijst met contactpersonen

U kunt de informatie van een recente beller toevoegen aan uw lokale lijst met contactpersonen.

1

Druk op Recent.

2

Markeer de recente beller.

3

Druk op Meer, markeer Opslaan als contactpersoon en druk op Selecteren.

4

Markeer de categorie voor het telefoonnummer en druk op Toevoegen.

Het nummer dat de beller gebruikt om u te bellen, wordt toegevoegd aan het veld.

5

Druk op Opslaan om het nummer op te slaan.

6

(optioneel) Als u andere informatie wilt toevoegen, markeert u het veld en drukt u op Toevoegen.

7

(optioneel) Als u andere informatie wilt wijzigen, markeert u het veld en drukt u op Bewerken.

8

Druk op Opslaan om de contactpersoon op te slaan.

9

Druk op Ja om te bevestigen.

Een lokale contactpersoon bellen

U kunt een contactpersoon in uw contactenlijst bellen. Als u meer dan een telefoonnummer voor uw contactpersoon hebt geconfigureerd, kunt u selecteren welk nummer u wilt bellen.

1

Druk op Contactpersonen .

2

Markeer een item.

3

(optioneel) Als u meer dan een telefoonnummer voor uw contactpersoon hebt geconfigureerd, druk dan rechts of links op de navigatiering om te bellen nummers weer te geven.

4

Druk op Bellen.

Een lokale contactpersoon bewerken

U kunt een contactpersoon in uw lijst met contactpersonen bewerken.

1

Druk op Contactpersonen .

2

Markeer de te bewerken contactpersoon.

3

Druk op Meer.

4

Selecteer Contactpersoon bewerken.

5

Markeer de te wijzigen gegevens.

  1. Druk op Bewerken.

  2. Wijzig de gegevens.

  3. Druk op Opslaan.

6

Druk op Opslaan om de contactpersoon te wijzigen.

Een lokale contactpersoon verwijderen

U kunt een contactpersoon uit uw lijst met contactpersonen verwijderen.

1

Druk op Contactpersonen .

2

Markeer de te verwijderen contactpersoon.

3

Druk op Meer.

4

Selecteer Contactpersoon verwijderen.

5

Druk vervolgens op Ja.

Alle lokale contactpersonen verwijderen

U kunt alle contactpersonen uit uw lijst met contactpersonen verwijderen.

1

Druk op Contactpersonen .

2

Druk op Meer.

3

Selecteer Alle contactpersonen verwijderen.

4

Druk vervolgens op Ja.