Lokale kontakter

Du kan oprette og gemme oplysninger om dine kontakter i den lokale kontaktliste. Din liste over lokale kontakter kan indeholde op til 250 poster. Hver kontakt kan have fire telefonnumre.

Når du tilføjer kontakter, kan du nemt ringe til en kontakt. Du kan konfigurere hurtigopkald til dine lokale kontakter.

Din administrator kan også uploade en liste over lokale kontakter til håndsættet og eksportere listen over kontakter.

Du kan få adgang til listen over kontakter fra hovedskærmbilledet eller fra menuen.

Tilføj en lokal kontakt

Du kan føje en person til din kontaktliste.

1

Tryk på Kontaktpersoner .

2

Tryk på Mere.

3

Markér Tilføj kontakt, og tryk på Vælg.

4

Tryk på Rediger.

5

Angiv navnet på kontakten.

6

Tryk på Gem.

7

Markér Arbejde, Mobil, Start eller Andet, og tryk på Rediger.

Du skal tilføje mindst ét telefonnummer.

8

Indtast kontaktnummeret, og tryk på Gem.

Hvis du laver en fejl, skal du trykke på Ryd for at slette det sidste tegn, der indtastes.

9

(valgfri) Føj en ringetone til kontakten.

  1. Markér Ringetone, og tryk på Rediger.

  2. Vælg en melodi.

    Du kan bruge Afspil for at høre ringetonen

  3. Tryk på Vælg.

10

Tryk på Gem.

11

Tryk på Ja.

Føj en person, der har ringet op for nylig, til din kontaktliste

Du kan tilføje oplysningerne fra en person, der har ringet op for nylig, til din liste over lokale kontakter.

1

Tryk på Seneste.

2

Marker den person, der har ringet op for nylig.

3

Tryk på Mere, marker Gem som kontakt, og tryk på Vælg.

4

Marker kategorien for telefonnummeret, og tryk på Tilføj.

Det nummer, som den, der ringede op, brugte til at ringe til dig, føjes til feltet.

5

Tryk på Gem for at gemme nummeret.

6

(valgfri) Hvis du vil tilføje andre oplysninger, skal du markere feltet og trykke på Tilføj.

7

(valgfri) Hvis du vil ændre andre oplysninger, skal du markere feltet og redigere.

8

Tryk på Gem at gemme kontakten.

9

Tryk på Ja for at bekræfte.

Ring til en lokal kontakt

Du kan ringe til en kontakt på din kontaktliste. Hvis der er konfigureret mere end ét telefonnummer for kontakten, kan du vælge, hvilket nummer du vil ringe op.

1

Tryk på Kontaktpersoner .

2

Markér en post.

3

(valgfri) Hvis der er konfigureret mere end ét telefonnummer for kontakten, skal du trykke højre eller venstre del af navigationsringen for det nummer, du vil ringe til.

4

Tryk på Ring op.

Rediger en lokal kontakt

Du kan redigere en kontaktpost på din kontaktliste.

1

Tryk på Kontaktpersoner .

2

Markér kontakt for at redigere.

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Rediger kontakt.

5

Markér de oplysninger, der skal ændres.

  1. Tryk på Rediger.

  2. Ret oplysningerne

  3. Tryk på Gem.

6

Tryk på Gem ændre kontaktposten.

Slet en lokal kontakt

Du kan slette en kontakt på din kontaktliste.

1

Tryk på Kontaktpersoner .

2

Markér kontakt for at slette den.

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Slet kontakt.

5

Tryk på Ja i kommandoprompten.

Slet alle lokale kontakter

Du kan slette alle kontakterne på din kontaktliste.

1

Tryk på Kontaktpersoner .

2

Tryk på Mere.

3

Vælg Slet alle kontakter.

4

Tryk på Ja i kommandoprompten.