Lokale kontakter

Du kan opprette og lagre informasjon om kontaktene i den lokale kontaktlisten. Den lokale kontaktlisten kan inneholde opptil 250 oppføringer. Hver kontakt kan ha fire telefonnumre.

Når du har lagt til kontakter, kan du enkelt ringe kontaktene. Du kan konfigurere kortnumre for lokale kontakter. Administrator kan også laste opp en lokal kontaktliste til telefonen og eksportere kontaktlisten.

Du får tilgang til kontaktlisten fra hovedskjermen eller fra menyen .

Legge til en lokal kontakt

Du kan legge til kontakter i kontaktlisten din. Du kan legge til informasjonen fra en nylig oppringer i listen over lokale kontakter.

1

Pressekontakter .

2

Trykk på Mer.

3

Merk Legg til kontakt (Add contact), og trykk på Velg.

4

Trykk på Rediger.

5

Skriv navnet på kontakten.

6

Trykk på Lagre.

7

Merk Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet, og trykk på Rediger.

Du må legge til minst ett telefonnummer.

8

Skriv kontaktnummeret, og trykk på Lagre.

Hvis du gjør en feil, trykker du på Clear (slett) for å slette det siste tegnet som er skrevet.

9

(Valgfritt) Legg til en ringetone til kontakten.

  1. Merk Ringetone, og trykk på Rediger.

  2. Velg en melodi.

    Du kan bruke Spill av til å høre ringetonen

  3. Trykk på Velg.

10

Trykk på Lagre.

11

Trykk på Ja.

Ringe en lokal kontakt

Du kan ringe til kontakter fra kontaktlisten. Hvis det er konfigurert mer enn ett telefonnummer for kontakten, kan du velge hvilket nummer du vil ringe.

1

Pressekontakter .

2

Merk en oppføring.

3

(Valgfritt) Hvis kontakten har konfigurert mer enn ett telefonnummer, trykker du på høyre eller venstre side på navigasjonsringen for å vise nummeret du vil ringe.

4

Trykk på Samtale.

Redigere lokal kontakt

Du kan redigere kontakter i kontaktlisten.

1

Pressekontakter .

2

Merk kontakten du vil redigere.

3

Trykk på Mer.

4

Velg Rediger kontakt.

5

Merk informasjonen du vil endre.

  1. Trykk på Rediger.

  2. Endre informasjonen.

  3. Trykk på Lagre.

6

Trykk på Lagre for å endre kontaktoppføringen.

Slette lokale kontakter

Du kan slette kontakter fra kontaktlisten.

1

Pressekontakter .

2

Merk kontakten du vil slette.

3

Trykk på Mer.

4

Velg Slett kontakt.

5

Trykk på Ja når du blir spurt om det.

Slett alle lokale kontakter

Du kan slette alle kontaktene fra kontaktlisten.

1

Pressekontakter .

2

Trykk på Mer.

3

Velg Slett alle kontakter.

4

Trykk på Ja når du blir spurt om det.