Lokale kontakter

Du kan opprette og lagre informasjon om kontaktene i den lokale kontaktlisten. Den lokale kontaktlisten kan inneholde opptil 250 oppføringer. Hver kontakt kan ha fire telefonnumre.

Når du har lagt til kontakter, kan du enkelt ringe kontaktene. Du kan konfigurere kortnumre for lokale kontakter.

Administrator kan også laste opp en lokal kontaktliste til telefonen og eksportere kontaktlisten.

Du får tilgang til kontaktlisten fra startskjermen eller fra menyen.

Legge til lokale kontakter

Du kan legge til kontakter i kontaktlisten din.

1

Trykk på Kontakter .

2

Trykk på Mer.

3

Merk Legg til kontakt (Add contact), og trykk på Velg.

4

Trykk på Rediger.

5

Skriv navnet på kontakten.

6

Trykk på Lagre.

7

Merk Jobb, Mobil, Hjemme eller Annet, og trykk på Rediger.

Du må legge til minst ett telefonnummer.

8

Skriv kontaktnummeret, og trykk på Lagre.

Hvis du gjør en feil, trykker du på Clear (slett) for å slette det siste tegnet som er skrevet.

9

Eventuelle Legg til en ringe lyd på kontakten.

  1. Merk Ringetone, og trykk på Rediger.

  2. Velg en melodi.

    Du kan bruke Spill av til å høre ringetonen

  3. Trykk på Velg.

10

Trykk på Lagre.

11

Trykk på Ja.

Legge til en nylig anroper i kontaktlisten

Du kan legge til informasjonen fra en nylig anroper i listen over lokale kontakter.

1

Trykk på Sist brukte.

2

Uthev den nylige anroperen.

3

Trykk på Mer, uthev Lagre som kontakt og trykk på Velg.

4

Uthev kategorien for telefonnummeret og trykk på Legg til.

Nummeret som anroperen brukte for å ringe deg, legges til i feltet.

5

Trykk på Lagre for å lagre nummeret.

6

Eventuelle Hvis du vil legge til annen informasjon, merker du feltet og trykker på Legg til.

7

Eventuelle Hvis du vil endre annen informasjon, merker du feltet og redigerer.

8

Trykk på Lagre for å lagre kontakten.

9

Trykk på Ja for å bekrefte.

Legge til lokale kontakter

Du kan ringe til kontakter i kontaktlisten. Hvis det er konfigurert mer enn ett telefonnummer for kontakten, kan du velge hvilket nummer du vil ringe.

1

Trykk på Kontakter .

2

Merk en oppføring.

3

Eventuelle Hvis kontakten din har mer enn ett telefon nummer konfigurert, trykker du på høyre eller venstre på navigerings ringen for å vise nummeret som skal ringes.

4

Trykk på Samtale.

Redigere lokale kontakter

Du kan redigere kontakter i kontaktlisten.

1

Trykk på Kontakter .

2

Merk kontakten du vil redigere.

3

Trykk på Mer.

4

Velg Endre kontakt.

5

Merk informasjonen du vil endre.

  1. Trykk på Rediger.

  2. Endre informasjonen.

  3. Trykk på Lagre.

6

Trykk på Lagre for å endre kontaktoppføringen.

Slette lokale kontakter

Du kan slette kontakter i kontaktlisten.

1

Trykk på Kontakter .

2

Merk kontakten du vil slette.

3

Trykk på Mer.

4

Velg Slett kontakt.

5

Trykk på Ja når du blir spurt om det.

Slette alle lokale kontakter

Du kan slette alle kontaktene i kontaktlisten.

1

Trykk på Kontakter .

2

Trykk på Mer.

3

Velg Slett alle kontakter.

4

Trykk på Ja når du blir spurt om det.