Lokala kontakter

Du kan skapa och spara information om dina kontakter i den lokala kontaktlistan. Din lokala kontaktlista kan innehålla upp till 250 poster. Varje kontakt kan ha fyra telefonnummer.

Du kan enkelt ringa kontakter som du har lagt till. Du kan även ställa in kortnummer till dina lokala kontakter.

Din administratör kan också ladda upp en lista med lokala kontakter till din telefon samt exportera din kontaktlista.

Du kan komma åt kontaktlistan från startsidan eller från menyn.

Lägg till en lokal kontakt

Du kan lägga till en kontakt i din kontaktlista.

1

Tryck på Kontakter .

2

Tryck på Mer.

3

Markera Lägg till kontakt och tryck på Välj.

4

Tryck på Redigera.

5

Ange kontaktens namn.

6

Tryck på Spara.

7

Markera Jobbet, Mobil, Hem eller Annan och tryck på Redigera.

Du måste lägga till minst ett telefonnummer.

8

Ange telefonnumret och tryck på Spara.

Om du skriver fel kan du trycka på Rensa för att ta bort det sista tecknet som angetts.

9

(valfritt) Lägg till en ringsignal för kontakten.

  1. Markera Ringsignal och tryck på Redigera.

  2. Välj en melodi.

    Du kan trycka på Spela för att höra ringsignalen.

  3. Tryck på Välj.

10

Tryck på Spara.

11

Tryck på Ja.

Lägg till senaste uppringare i din kontaktlista

Du kan lägga till informationen från senaste uppringare till din lokala kontaktlista.

1

Tryck på Senaste.

2

Markera senaste uppringare.

3

Tryck på Mer, markera Spara som kontakt och tryck på Välj.

4

Markera kategori för telefonnumret och tryck på Lägg till.

Det nummer som uppringaren använde för att ringa dig läggs till i fältet.

5

Tryck på Spara för att spara numret.

6

(valfritt) Om du vill lägga till ytterligare information markerar du fältet och trycker på Lägg till.

7

(valfritt) Om du vill ändra annan information markerar du fältet och trycker på Redigera.

8

Tryck på Spara för att spara kontakten.

9

Tryck på Ja för att bekräfta.

Ring en lokal kontakt

Du kan ringa till en kontakt i din kontaktlista. Om kontakten har flera telefonnummer kan du välja vilket nummer du vill ringa.

1

Tryck på Kontakter .

2

Markera en post.

3

(valfritt) Om kontakten har flera telefonnummer trycker du på höger- eller vänsterknappen på navigeringsringen för att välja vilket nummer du vill ringa.

4

Tryck på Ring.

Redigera en lokal kontakt

Du kan redigera en kontakt i din kontaktlista.

1

Tryck på Kontakter .

2

Markera kontakten som du vill redigera.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Redigera kontakt.

5

Markera informationen som du vill ändra.

  1. Tryck på Redigera.

  2. Ändra informationen.

  3. Tryck på Spara.

6

Tryck på Spara för att ändra kontaktposten.

Ta bort en lokal kontakt

Du kan ta bort en kontakt från din kontaktlista.

1

Tryck på Kontakter .

2

Markera kontakten som du vill ta bort.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Ta bort kontakt.

5

I dialogrutan trycker du på Ja.

Ta bort alla lokala kontakter

Du kan ta bort alla kontakter från din kontaktlista.

1

Tryck på Kontakter .

2

Tryck på Mer.

3

Välj Radera alla kont..

4

I dialogrutan trycker du på Ja.