Lokalni stiki

Podatke o svojih stikih lahko ustvarite in shranite v seznamu lokalnih stikov. Seznam lokalnih stikov lahko vsebuje do 250 vnosov. Vsak stik ima lahko štiri telefonske številke.

Ko dodate stike, lahko preprosto pokličete stik. Za lokalne stike lahko nastavite hitra klicanja. Vaš skrbnik lahko tudi prenese seznam lokalnih stikov na vašo slušalko in izvozi vaš seznam stikov.

Do seznama stikov dostopate z glavnega zaslona ali iz menija .

Dodajanje lokalnega stika

Stik lahko dodate na svoj seznam stikov. Na seznam stikov lahko dodate tudi podatke o zadnjem klicatelju.

1

Stiki za stike z mediji .

2

Pritisnite Več.

3

Označite Dodaj stik in pritisnite Izberi.

4

Pritisnite Uredi.

5

Vnesite ime stika.

6

Pritisnite Shrani.

7

Označite Delo, Mobilni, Doma, ali Drugo, in pritisnite Uredi.

Dodati morate vsaj eno telefonsko številko.

8

Vnesite telefonsko številko in pritisnite Shrani.

Če se zmotite, pritisnite Počisti, da zbrišete zadnji vneseni znak.

9

(Neobvezno) Stiku dodajte melodijo zvonjenja.

  1. Označite Ton zvonjenja in pritisnite Uredi.

  2. Izberite melodijo.

    Če želite poslušati ton zvonjenja, pritisnite Predvajaj

  3. Pritisnite Izberi.

10

Pritisnite Shrani.

11

Pritisnite Da.

Klicanje lokalnega stika

Stik lahko pokličete s seznama stikov. Če ima vaš stik konfigurirano več kot eno telefonsko številko, lahko označite katero številko želite poklicati.

1

Stiki za stike z mediji .

2

Označite vnos.

3

(Neobvezno) Če ima vaš stik konfiguriranih več telefonskih številk, na navigacijskem obroču pritisnite desno ali levo, da prikažete številko, ki jo želite klicati.

4

Pritisnite Klic.

Urejanje lokalnega stika

Vnos stika lahko urejate na svojem seznamu stikov.

1

Stiki za stike z mediji .

2

Označite stik, če želite urediti.

3

Pritisnite Več.

4

Izberite Uredi stik.

5

Označite podatke, ki jih želite spremeniti.

  1. Pritisnite Uredi.

  2. Spreminjanje podatkov

  3. Pritisnite Shrani.

6

Pritisnite Shrani, da shranite vnos stika.

Izbris lokalnega stika

Izbrišete lahko stik s seznama stikov.

1

Stiki za stike z mediji .

2

Označite stik, ki ga želite izbrisati.

3

Pritisnite Več.

4

Izberite Izbriši stik.

5

Ob pozivu pritisnite Da.

Izbris vseh lokalnih stikov

Izbrišete lahko vse stike na seznamu stikov.

1

Stiki za stike z mediji .

2

Pritisnite Več.

3

Izberite Izbriši vse stike.

4

Ob pozivu pritisnite Da.