Kontakty lokalne

Informacje o kontaktach można tworzyć i zapisywać na lokalnej liście kontaktów. Twoja lista kontaktów lokalnych może zawierać do 250 wpisów. Każdy kontakt może mieć cztery numery telefonów.

Po dodaniu kontaktu można do niego łatwo zadzwonić. Dla kontaktów lokalnych można skonfigurować szybkie wybieranie.

Administrator może przesłać lokalną listę kontaktów do słuchawki, a także wyeksportować listę kontaktów ze słuchawki.

Listę kontaktów można otworzyć z ekranu głównego lub z menu.

Dodawanie kontaktu lokalnego

Kontakty można dodawać do listy kontaktów.

1

Naciśnij przycisk Kontakty .

2

Naciśnij przycisk Więcej.

3

Podświetl Dodaj kontakt i naciśnij przycisk Wybierz.

4

Naciśnij przycisk Edycja.

5

Wpisz nazwę kontaktu.

6

Naciśnij przycisk Zapisz.

7

Podświetl Służbowy, Komórkowy, Domowy lub Inny i naciśnij przycisk Edytuj.

Musisz dodać co najmniej jeden numer telefonu.

8

Wprowadź numer kontaktu i naciśnij przycisk Zapisz.

W razie pomyłki naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć ostatni wprowadzony znak.

9

(Opcjonalnie) Dodaj dzwonek do kontaktu.

  1. Podświetl pozycję Dzwonek i naciśnij przycisk Edytuj.

  2. Wybierz melodię.

    Aby usłyszeć dzwonek, naciśnij przycisk Odtwórz

  3. Naciśnij przycisk Wybierz.

10

Naciśnij przycisk Zapisz.

11

Naciśnij klawisz Tak.

Dodawanie ostatniego dzwoniącego do listy kontaktów

Można dodać informacje ostatniego dzwoniącego do lokalnej listy kontaktów.

1

Naciśnij opcję Ostatnie.

2

Podświetl ostatniego dzwoniącego

3

Nacisnąć przycisk Więcej, a następnie wybrać opcję Zapisz jako kontakt i nacisnąć przycisk Wybierz.

4

Podświetlić kategorię numeru telefonu i nacisnąć przycisk Dodaj.

Numer, którego użyto do nawiązania połączenia, został dodany do pola.

5

Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać numer.

6

Aby dodać inne informacje, podświetlić je i nacisnąć przycisk Dodaj.

7

(Opcjonalnie) Aby zmienić inne informacje, podświetlić pole i nacisnąć przycisk Edytuj.

8

Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać kontakt.

9

Nacisnąć przycisk Tak, aby potwierdzić resetowanie.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem lokalnym

Do kontaktów z listy kontaktów można dzwonić. Jeśli kontakt ma skonfigurowany więcej niż jeden numer telefonu, możesz wybrać numer, na który chcesz zadzwonić.

1

Naciśnij przycisk Kontakty .

2

Podświetl pozycję.

3

Jeśli kontakt ma skonfigurowany więcej niż jeden numer telefonu, naciśnij prawy lub lewy przycisk na kółku nawigacyjnym, aby wybrać numer , na który chcesz zadzwonić.

4

Naciśnij przycisk Połącz.

Edytowanie kontaktu lokalnego

Kontakty z listy kontaktów można edytować.

1

Naciśnij przycisk Kontakty .

2

Podświetl kontakt, który chcesz edytować.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz Edytuj kontakt.

5

Podświetl informacje, które chcesz zmienić.

  1. Naciśnij przycisk Edycja.

  2. Zmień informacje.

  3. Naciśnij przycisk Zapisz.

6

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zmodyfikować kontakt.

Usuwanie kontaktu lokalnego

Z listy kontaktów można usuwać kontakty.

1

Naciśnij przycisk Kontakty .

2

Podświetl kontakt, który chcesz usunąć.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz Usuń kontakt.

5

Gdy pojawi się monit, naciśnij Tak.

Usuwanie wszystkich kontaktów lokalnych

Z listy kontaktów można usunąć wszystkie kontakty.

1

Naciśnij przycisk Kontakty .

2

Naciśnij przycisk Więcej.

3

Wybierz Usuń wszystkie kontakty.

4

Gdy pojawi się monit, naciśnij Tak.